Suami sebagai pengurus rumahtangga

Soalan:

Apa pendapat tentang sura rumah (lelaki atau suami yang tidak bekerja, isteri bekerja) dibenarkan di Malaysia, adakah dibenarkan ataupun tidak?

Jawapan:

Jika hal ini telah dipersetujui bersama antara suami isteri dan masing-masing rela dengan keadaan tersebut Islam tiada halangan. Bagaimanapun juga, kedudukan suami tetap lebih tinggi sebagai ketua keluarga dan isteri berkewajipan mentaatinya.

Hukum nafkah adalah wajib ke atas suami untuk isterinya mengikut kemampuan seseorang suami.

Giliran dalam poligami

Soalan:

Apa hukum jika suami tak balik rumah isteri kedua tapi atas keinginan dan kerelaan hati isteri kedua tersebut sendiri kerana nikah tanpa pengetahuan isteri pertama. Tapi suami tidak pernah gagal menjalankan tanggungjawab dan memberi nafkah zahir dan batin.

Jawapan:

Keadilan yang diwajibkan kepada lelaki yang berpoligami ialah keadilan dan persamaan nafaqah, tempat tinggal, giliran bermalam, pergaulan yang baik dan menunaikan kewajipan yang lain terhadap isteri.

Tidak menjadi kesalahan kepada suami jika isteri kedua redha menggugurkan haknya dan dengan rela hati suami tidak balik ke rumahnya.

 

 

 

 

Zihar

Soalan:

Abang ipar saya baru sahaja mendapat seorang anak perempuan. Saya menyamakan muka isteri saya dengan anak buah saya tersebut…apakah saya sudah menziharkan isteri saya? Dan perlukah saya berpuasa 2 bulan berturut2…

Ada pendapat tidak kerana muka bukan aurat dan ada pendapat kata perlu kerana muka di zahirkan sebagai aurat.

 

Jawapan:

Zihar berasal daripada perkataan zahr, yang bererti belakang. Apabila seorang suami mengatakan bahawa isterinya seperti belakang ibunya, maka berlakulah zihar. Dalam konteks zihar, dua aspek utama yang menjadi perhatian.

Pertama, perkataan belakang hanya sebagai kiasan sahaja, sedangkan secara hakikatnya ia merangkumi semua anggota tubuh badan. Oleh itu, jika diniatkan sebagai suatu penghormatan maka tidak menjadi zihar. Sebaliknya jika diniatkan talak maka jadi zihar.

Kedua, wanita yang menjadi perbandingan ialah wanita yang haram dikahwini oleh suami.

Jika kita telitikan apa yang dimaksudkan oleh zihar mengikut Imam Syafie: “Lafaz suami menyamakan mana-mana anggota zahir isteri dengan mana-mana anggota wanita yang haram ke atasnya.

Menyamakan muka isteri dengan anak saudara tidaklah dikira zihar jika si suami berniat memuji atau selain zihar. Begitu juga menyamakan anggota anak saudara dengan anggota isteri tidak dinamakan zihar jika lafaz itu berbentuk kinayah dan tidak berniat zihar.

Di dalam kitab “al-Fiqh al-Manhaji”:

“Jika seorang suami bermaksud zihar dengan lafaz itu maka (bermakna) dia adalah penzihar. Jika dia bermaksud menyamakan isterinya dengan ibunya atau kakaknya pada sudut kemuliaan dan penghargaan maka dia bukan lah penzihar dan tiada apa-apa kesan pun sama sekali”.

Para suami dinasihatkan agar berhati-hati ketika melafazkan kata-kata terhadap isterinya dikhuatiri terungkap lafaz zihar secara jelas tanpa disengajakan.

 

 

 

 

Persetubuhan di siang hari bulan ramadhan

Soalan:

Setahun awal perkahwinan saya berjauhan dengan suami kerana masih belajar. Kami berjumpa di hari cuti sahaja. Dalam tempoh setahun itu iaitu di bulan ramadhan pada tahun 2012, saya pulang ke rumah suami. Kami telah terlanjur di siang hari di bulan ramadahn untuk sehari.

Untuk pengetahuan ustaz, suami saya langsung tidak tahu akan hukum dan akibat perbuatan tersebut. Dia cuma ingat batal puasa dan qadha puasa sahaja. Pada awalnya suami saya tiada niat untuk bersetubuh tetapi hanya niat “ringan -ringan” (cumbu, peluk dll)sahaja. Ketika itu saya bermusafir tetapi suami tidak. ketika ringan ringan tu suami terpancut keluar air mani..saya mengaku salah saya kerana saya tahu hukum bersetubuh di siang hari tetapi tidak menjelaskan hukum tersebut kepada suami malah saya menggalakkanya untuk meneruskan niat bersama kerana saya sendiri menginginkannya ketika itu. Jadi ketika itu tanpa sengaja suami saya keluar air mani ketika ringan ringan bersama saya.

Selepas itu saya minta dia teruskan bersama sebab dia dah batal puasa. Sebelum dia bersama saya dia telah membatalkan puasanya dengan minum air terlebih dahulu sebab dia ingatkan ketika keluar air mani tanpa sengaja tadi puasanya terbatal.

Jadi timbul permasalahan di sini ustaz iaitu:

  • hukum suami saya bersetubuh di siang hari di bulan ramadhan tanpa mengetahui langsung akibat perbuatan tersebut?

-saya telah qadha puasa itu dan taubat nasuha..

  • dia telah membatalkan puasanya dengan minum air sebelum bersetubuh.
  • dia keluar air mani walaupun tidak bersama ketika adegan ringan.
  • suami isteri yang berjauhan dan terlanjur di bulan ramadhan.
  • hukum ke atas suami kerana 6 tahun sudah berlalu. Tidak qodo puasa apa lagi kerana masih tidak memgetahui kifarah yg perlu dia tanggung.

Bila saya terangkan kifarah yg perlu dia tanggung dia sangat terkejut. Sebab dia jahil dalam hukum perbuatan tersebut. Dia sendiri cakap sekiranya dia tahu akan hukum tersebut dia tidak akan meneruskan niat untuk bersama. Mohon pencerahan mengenai kifarah yang perlu suami saya tanggung akibat kejahilannya ketika itu.

 

Jawapan:

Perlu dingatkan bahawa membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja adalah berdosa, sama ada dengan makan, minum atau bersetubuh.

Orang yang melakukannya telah melakukan dua dosa; pertama, dosa membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja dan kedua, dosa melakukan helah (tipu daya) untuk menghalalkan larangan Allah pada bulan ramadhan.

Persetubuhan yang mewajibkan kaffarah ialah persetubuhan yang berlaku ketika masih berpuasa Ramadhan (yakni puasanya dibatalkan dengan persetubuhan). Adapun persetubuhan yang berlaku setelah puasa batal, maka tidak wajib kaffarah.

 Kaffarah puasa ramadhan yang dibatalkan

Sebab wajib kaffarah

Wajib kaffarah adalah disebabkan sengaja membatalkan puasa ramadhan dengan melakukan persetubuhan dengan syarat dia menyedari bahawa dirinya berpuasa, mengetahui perbuatannya itu haram, dan bukan dalam bermusafir yang diberikan keringanan.

Justeru, mereka yang tersebut, sama ada disebabkan terlupa dirinya sedang berpuasa ramadhan, jahil tentang haramnya, membatalkan puasa selain puasa ramadhan dengannya, sengaja membatalkan puasa ramadhan dengan selain persetubuhan atau dalam musafir yang diharuskan berbuka lalu dia melakukan persetubuhan, dalam semua keadaan tersebut dia wajib qhada’ sahaja tanpa kaffarah.

Nikah sesama suku

Soalan:

Mengikut adat Pepatih Negeri Sembilan perkahwinan sesama/satu suku adalah tidak dibenarkan kerana dikhuatiri musibah akan minimpa pasangan tersebut di kemudian hari. Adakah benar perkara ini mengikut pandangan Islam?

Jawapan:

Dalam Islam, nikah sesuku dibolehkan asalkan dengan bukan mahram. Syara’ (Islam) telah mengatur dengan jelas siapa golongan yang tidak boleh dinikahi dalam al-quran. Firman yang bermaksud,

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapamu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan daripada saudara-saudaramu yang perempuan” . An-nisa’: 23.

Nikah ikut mazhab lain

Soalan:

Saya tinggal di Malaysia dan hendak bernikah dengan orang Malaysia. Bolehkah kami bernikah mengikut Mazhab Hanafi kerana saya bermazhab Hanafi. Mohon penjelasan.

Jawapan:

Perkahwinan yang dilakukan di Malaysia hendaklah mengikut ketetapan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. Tidak sah nikah dalam Islam tanpa memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah iaitu pengantin lelaki, perempuan, wali, saksi, aqad nikah (ijab dan qabul) dan syarat-syarat lain seperti penggunaan wali mengikut turutan dan lain-lain.

Nikah dengan wanita hamil

Soalan:

Apakah status perkahwinan atau hukum bagi pasangan yang berkahwin dimana bakal isterinya itu sedang mengandungkan anak luar nikah?

Jawapan:

Pernikahan wanita yang sedang mengandungkan anak luar nikah  itu sah  apabila cukup syarat dan rukunnya.

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-3 yang bersidang pada 21-22 Januari 1971 telah membincangkan Mengahwini Perempuan Yang Sedang Mengandung Anak Luar Nikah. Persidangan telah memutuskan bahawa perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah harus dinikahkan tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan kepada lelaki itu, tidak dapat pusaka daripadanya, tidak menjadi mahram kepadanya dan lelaki itu tidak boleh menjadi walinya.

 

Nikah batin

Soalan:

Adakah nikah batin itu sah nikahnya atau maksiat semata-mata?

Seorang wanita telah bernikah secara batin dengan seorang lelaki yang berstatus suami orang. Mereka nikah secara batin kerana isteri pertama tidak membenarkan berpoligami. Wujud persoalan di sini, adakah nikah batin itu benar dan apakah hukumnya? Adakah dalil-dalil yang menyatakan bahawa nikah batin itu boleh dan dibenarkan dalam islam? Wanita tersebut sangat menginginkan anak. Dan sememangnya mereka telah melakukan hubungan suami isteri.

Jawapan :

Pernikahan yang tidak mengikut syariat Islam adalah tidak sah dan tidak diiktiraf. Rukun Nikah ialah : 1.Calon suami (lelaki), 2.Calon isteri (perempuan), 3.Wali, 4.Saksi, 5.Ijab dan Kabul (akad). Jika perkara ini tidak ditepati maka nikah tersebut tidak sah.

Dalam Islam tidak ada istilah ‘nikah batin’. Disyorkan supaya kawan puan bertaubat dengan taubat nasuha iaitu menyesali segala perbuatan tersebut serta berazam tidak akan melakukannya lagi.

Kahwin dengan ibu mertua tiri

Apakah hukum bagi orang lelaki mengahwini ibu mertua tirinya (ibu mertuanya merupakan ibu tiri kepada isterinya) dalam keadaan:

  1. a) Isterinya belum diceraikan.
  2. b) Selepas isterinya diceraikan dan telah melepasi tempoh ‘iddah.

Jawapan :

Perkahwinan ibu mertua tiri dan menantu tirinya sah; sama ada suami menceraikan isteri atau tidak menceraikan isterinya, dengan syarat ibu mertua tiri tidak lagi menjadi isteri kepada bapa mertuanya atau lelaki lain.

Cerai ta’lik

Soalan:

Pada 24.12.15 saya dan suami telah bertengkar dan suami ada memberi lafaz ta’liq berbunyi jika kau keluar rumah malam ni pergi rumah mak kau jatuh talak 3. Pada ketika itu saya tidak keluar pergi kemana-mana sebaliknya saya menangis dan memohon maaf kepada suami.

Dan tiada lagi pergaduhan selepas itu. Pada 28.11.16 suami telah memfailkan pengesahan ini di pejabat agama Daerah Jelebu, dan telah mendapati ta’liq yg diberi adalah sah. Dan mahkamah mensabitkan talak 3. Kini saya membuat rayuan pada Mahkamah Tinggi Syariah di Seremban berkenaan kes ini. Saya tidak mengambil mana-mana peguam kerana saya tidak mampu akan tetapi saya akan mengemukakan dokumen yang diminta oleh pihak mahkamah kerana saya dan suami tidak mahu bercerai.

Saya berharap pihak tuan/puan mampu memberikan jawapan sebagai rujukan saya,kerjasama tuan/puan amat saya hargai..

Jawapan:

lafaz ta’liq suami berbunyi jika kau keluar rumah malam ni pergi rumah mak kau jatuh talak 3..pada ketika itu saya tidak keluar pergi kemana-mana.

Jika isteri tetap keluar dari rumah pada malam tersebut setelah memahami ucapan yang dibuat oleh suaminya maka jatuhlah talak ke atasnya.

Tetapi ada lafaz tambahan “malam ni” dalam lafaz yang diucapkan oleh suami dan “isteri tidak keluar pada malam tersebut”, maka jika isteri keluar dari rumah pada esok hari, lusa atau sebagainya maka tidaklah jatuh talak ke atasnya. Walau bagaimanapun, pasangan dinasihatkan agar membuat pengaduan di Mahkamah Syariah bagi mendapatkan pengesahannya.