Kadar fidyah

Soalan:

Berapakah bayaran fidyah meninggalkan puasa bulan ramadhan untuk satu hari tinggal puasa. Di mana atau cara bayaran boleh dibuat.

 

Jawapan:

Kadar Bayaran Fidyah

Kadar bayaran fidyah adalah berdasarkan harga secupak makanan asasi penduduk setempat. Kadar tersebut berubah bergantung kepada kadar harga fitrah yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan setiap tahun.

Kadar Bayaran Zakat Fitrah Negeri Sembilan adalah sebanyak 1 gantang bersamaan 2.751kg. Oleh yang demikian, kadar fidyah adalah bersamaan ¼ gantang iaitu sebanyak 688 gram.

Kadar fidyah yang diguna pakai oleh Pusat Zakat Negeri Sembilan ialah sebanyak ¼ daripada harga fitrah yang telah diwartakan.

Contoh kiraan :

 

 Kaedah Timbangan Sukatan Timbangan
1 Gantang  2.751kg
1/4 Gantang (1 Cupak) 688g

 

Kiraan Fidyah :

Kadar zakat fitrah pada 1439H adalah RM6.50, maka ¼ harga fitrah adalah  RM1.625

Kesimpulan bayaran fidyah meninggalkan puasa bulan ramadhan untuk satu hari tinggal puasa bersamaan RM1.625

Di mana atau cara bayaran, sila rujuk pusat zakat

Hukum tazkirah sebelum masuk waktu solat Jumaat

Soalan:

Hukum tazkirah sebelum masuk waktu solat Jumaat

Jawapan:

Hukumnya adalah harus menyampaikan tazkirah sebelum menunaikan solat Jumaat dalam keadaan duduk secara bersaf-saf.

Zihar

Soalan:

Saya ingin memohon pejelasan lanjut berkaitan Hukum Zihar. Untuk makluman lebih kurang 15 tahun yang lalu ketika saya dan isteri saya menziarahi nenek saya yang sakit di hospital, saya dengan tanpa niat apa-apa telah bergurau dengan isteri saya dengan mengatakan “tangan isteri saya berkedut sama macam tangan nenek saya”. Bahagian tangan yang saya maksudkan adalah tapak tangan isteri saya. Pada ketika itu pemahaman saya berkaiatan zihar juga tidak berapa jelas. Saya pun tidak pasti sama ada ia jatuh hukum zihar atau tidak.

Adakah dengan ungkapan tersebut di atas di kira zihar? Apa yang harus saya lakukan kerana saya berasa was-was berkaitan dengan isu ini. Untuk makluman saya juga mempunyai 1 anak perempuan dan 3 anak lelaki hasil perkahwinan dengan isteri. Apakah isu zihar mempunyai implikasi dan kaitan juga dengan anak-anak saya?

Jawapan:

Zihar bermaksud seorang suami menyamakan isterinya dari sudut pengharaman dengan seorang daripada mahramnya seperti ibu, adik beradik perempuannya, nenek dan seumpamanya.

Zihar merupakan adat masyarakat jahiliyyah yang diamalkan untuk berpisah dengan isterinya dan menggantung isteri agar tidak boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki lain. Apabila berlakunya zihar maka haram lelaki itu bersetubuh dengan isterinya sehingga kaffarah ditunai.

Lafaz yang membawa makna zihar terbahagi kepada dua,

  1. lafaz nyata (sorih) iaitu lafaz zihar nyata iaitu lafaz yang tidak membawa makna lain selain zihar.

Contoh, suami berkata kepada isterinya, bagiku seperti belakang ibuku,

Apabila seorang suami berkata demikian dia telah menziharkan isterinya, sama ada dengan niat ataupun tidak selagi dia mempunyai syarat sah talaq, iaitu cerdik berakal serta sedar makna yang diucapnya.

2. lafaz kiasan (kinayah) iaitu lafaz yang boleh diandaikan membawa makna zihar dan bukan zihar

Contoh, suami berkata kepada isterinya, bagiku engkau seperti ibu dan adik-beradik perempuanku atau, padaku engkau seumpama emak dan adik perempuanku.

Apabila seorang suami berkata demikian maka makna ungkapan tersebut adalah menurut yang dimaksudkannya. Justeru ia adalah zihar jika suami yang mengungkapkannya bermaksud demikian.

Sebaliknya, jika seorang suami bertujuan menyamakan isterinya dengan ibu dan adik beradik perempuannya dari sudut kemuliaan dan penghormatan maka ia tidak dianggap zihar.

Kesimpulannya, lafaz yang tuan lafazkan adalah lafaz kinayah, tidak akan dikira sebagai zihar melainkan si suami benar-benar berniat untuk menziharkan isterinya. Apa pun lafaz-lafaz kinayah seperti di atas kebiasaannya dalam adat Melayu bermaksud memuliakan si isteri seperti mana si suami memuliakan ibu dan neneknya, niat seperti ini tidak dikira sebagai zihar.

Darah Nifas

Soalan:

BERAPAKAH TEMPOH DARAH NIFAS? untuk pengetahuan ustaz tiap kali saya bersalin darah nifas melebihi 60 hari..di sini saya merujuk kepada ibu saya kerana dia guru agama..ibu saya berpegang kepada tempoh nifas adalah 60 hari..tetapi sekiranya masih belum suci maka darah tersebut dikira sebagai haid selama 15 hari..selepas 75 hari ke atas sekiranya msih ada darah dikira darah penyakit n diwajibkan mandi dan solat seperti biasa.maka di sini bermaksud dalam tempoh 75 hari sekiranya masih ada darah tidak perlu mandi hadas..(nifas 60 hari + haid 15 hari)

Jawapan:

Tempoh nifas:

Tempoh minimum nifas ialah sekelip mata (لَحْظَةٌ). Ia kadang-kadang berterusan hingga beberapa hari dan biasanya 40 hari. Manakala tempoh maksimumnya pula ialah 60 hari. Darah yang keluar melebihi tempoh tersebut adalah darah penyakit (istihadhah).

Wang pampasan

Soalan:

  1. Adakah wang pampasan yang dituntut lawan kes kemalangan merupakan wang harta pusaka si mati?
  2. Jika dia merupakan harta pusaka, siapakah yang layak untuk terimanya? Sewaktu si mati meninggal, dia meninggalkan seorang anak perempuan, isteri, ayah dan lima (5) orang adik beradik perempuan. Selepas setahun kemudian ayahnya pula meninggal dunia.
  3. Jika bukan harta pusaka si mati, saya memohon pihak tuan/puan memberi surat bukti kepada saya supaya ahli keluarga arwah tidak tuntut wang pampasan itu kepada saya kerana mereka menganggapkan wang pampasan adalah harta pusaka si mati.

Jawapan 1 – 3:

Wang pampasan atau wang sepenuhnya pemberian daripada syarikat di atas sebab kematian tidak termasuk dalam harta Tarikah (harta pusaka). Penama atau orang yang menerima pemberian wang tersebut harus membelanjakan wang tersebut mengikut kehendaknya, sama ada menggunakannya bagi keperluan diri sendiri, memberikannya kepada orang lain atau sebagainya. Wang tersebut tidak termasuk di dalam harta yang perlu difaraidkan.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-49 yang bersidang pada 19 September 2000 telah membincangkan Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan Oleh Kerajaan Atau Syarikat Swasta. Muzakarah telah memutuskan bahawa wang pampasan yang diperolehi dari kematian pekerja, wang pampasan melalui tuntutan mahkamah, wang SOCSO dan seumpamanya tidak dianggap harta pusaka.

 

  1. Berapakah jumlah yang harus saya faraidkan wang KWSP untuk anak, isteri dan bapa arwah yang berjumlah tujuh ribu lima ratus sahaja (RM7500).
WARIS PMBHGN

ASAL

TASH-HIEH RM
1 Isteri 1/8 1/8 RM   937.50
Bapa 3/8 3/8 RM2,812.50
1 Anak Perempuan 1/2 4/8 RM3,750.00
5 Saudara Perempuan Kandung 0/1 0/8 RM       0.00

 

Haul zakat

Soalan:

Boleh saya mohon penjelasan berkenaan haul zakat.

Bolehkah diambil kira satu haul /nisab mengikut kalender masihi memandangkan pendapatan yang diperolehi adalah bulanan mengikut masihi.

Jawapan:

Haul ialah tempoh nisab harta berada dalam simpanan sebelum ditunaikan zakatnya, iaitu 12 bulan mengikut kalendar Hijrah. Secara umum haul bagi zakat harta adalah satu tahun hijrah bersamaan 344 hari. Walau bagaimanapun demi kemaslahatan umum, haul yang dikira mengikut kalendar Masihi masih boleh diterima dengan mengambil kira perbezaan jumlah hari tersebut.

 

Mendahulukan aqiqah atau qurban

Soalan:

Saya ada kemusykilan tentang hukum aqiqah pada usia dewasa. Mana yang perlu didahulukan, aqiqah untuk diri sendiri atau qurban.

Jawapan:

Ibadah qurban hanya boleh dilakukan pada 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ia adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghayati semangat pengorbanan agung Nabi Ibrahim ketika Allah menguji Baginda menyembelih anaknya.

Ibadah aqiqah dilakukan bermula setelah kesemua tubuh bayi itu keluar daripada perut ibunya sehingga dia  baligh. Setelah baligh dia sendiri akan melakukan aqiqah ke atas dirinya. Aqiqah ini boleh dilakukan pada bila-bila masa. Aqiqah menyatakan rasa gembira ibu bapa yang dikurniakan anak.

Dalam hal ini, terdapat dua (2) situasi yang boleh kita rungkaikan permasalahan ini.

  1. Dari segi tuntutan: Sudah semestinya Ibadah Aqiqah yang perlu diutamakan. Bahkan ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Aqiqah ke atas anaknya. Tetapi, jika sekiranya si anak sudah dewasa (baligh), maka dia boleh melaksanakan Aqiqah untuk dirinya sendiri.
  2. Dari segi waktu: Apabila menjelang masuknya bulan Zulhijjah, dan telah hampir kepada waktu qurban, maka lebih utama melaksanakan Ibadah qurban terlebih dahulu kerana waktu pelaksanaannya pada 10-13 Zulhijjah sahaja pada setiap tahun. Manakala Aqiqah pula boleh dilaksanakan bila-bila masa. Jika berkemampuan, boleh laksanakan kedua-duanya sekali.

 

Bahagian daging qurban

Soalan:

Apakah hukum sekiranya sebahagian daging qurban dimasak dan dihidangkan kepada orang yang menolong di dalam acara qurban di masjid?

Jawapan:

Daging qurban lebih utama disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah iaitu belum dimasak.

Pembahagian daging qurban

(a) Pembahagian daging qurban wajib (nazar):

Wajib semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir miskin, dan haram bagi pihak orang yang berqurban memakan daging qurbannya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya.

(b) Pembahagian daging qurban sunat:

  1. 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berqurban dan ahli keluarganya;
  2. 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin;
  3. 1/3 untuk dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran-jiran.

Yang paling afdal ialah bersedekah semuanya dan orang yang berqurban makan sedikit untuk mendapat keberkatan.

Soalan:

Apakah hukum sekiranya bahagian tulang qurban diberi kepada orang yang menolong di dalam acara qurban?

Jawapan:

Harus sebagai sedekah atau hadiah seperti mana yang diberi kepada orang-orang lain, asalkan bukan niat upah.

Ulama’ sepakat mengatakan bahawa wakil atau penyembelih tidak boleh mengambil bahagian daripada sembelihan qurban sebagai upah kerana terdapat larangan yang keras daripada Nabi s.a.w di dalam hadis Sayyidina Ali:

“Rasulullah telah memerintahkanku supaya mengorbankan untanya (iaitu ketika hari Nahar), dan supaya aku membahagikan kulitnya dan anggota badannya, dan supaya tidak memberikan kepada penyembelih sesuatu daripadanya”. (Muttafaqun Alaih).

Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa wakil atau penyembelih tidak boleh menetapkan bahagian daripada binatang qurban itu sebagai upahnya.

Bahagian daging qurban

Soalan :

Saya ada kemuskilan mengenai cara pembahagian daging qurban yang dibuat bersama dengan akikah.

Seekor lembu boleh untuk 7 bahagian qurban. Tapi apabila dalam 7 bahagian tadi termasuk 2 bahagian untuk akikah. Bagaimana cara pembahagian sebenar yang ditentukan oleh syarak.

Jawapan :

Unta, kerbau dan lembu boleh dikongsi oleh 7 orang walaupun berlainan niat. Jika disembelih seekor lembu atau unta untuk tujuh orang anak/bayi atau berkongsi pada lembu/unta itu sekumpulan orang, harus hukumnya sama ada semua mereka mengingini aqiqah atau sebahagian mengingini aqiqah dan sebahagian lagi inginkan dagingnya sahaja”.

Berkata Imam an-Nawawi kitabnya al-Majmu’;

Dalam perkara ini, tidak terdapat sebarang halangan untuk menjadikan 2 bahagian ataupun lebih daripada lembu tersebut untuk diniatkan menjadi sembelihan aqiqah. Manakala bahagian yang lain pula diniatkan untuk qurban.

Walau bagaimanapun, bahagian yang telah diniatkan untuk aqiqah adalah sunat untuk dimasak terlebih dahulu dengan masakan yang manis sebelum disedekahkan kepada golongan fakir miskin.

Sebelum melaksanakan pengagihan daging qurban, tindakan pertama yang wajib dilakukan ialah mengasingkan antara daging bahagian qurban wajib daripada daging bahagian qurban sunat sebelum diagihkan kepada penerima. Hal ini jika perkongsian tujuh bahagian itu berlaku antara mereka yang berniat qurban wajib dengan mereka yang berniat qurban sunat, atau ada bahagian yang diniatkan untuk aqiqah. Ini langkah pertama yang amat penting kerana daging qurban wajib, wajib diagihkan kepada yang berhak kesemuanya, begitu juga dengan bahagian aqiqah yang ada cara pengagihannya yang sedikit berbeza dengan pengagihan qurban sunat.

Di dalam mazhab Syafie yang mengatakan bahawa berkongsi bahagian dalam seekor lembu korban dengan niat yang berbeza adalah dibenarkan, dan setiap orang mendapat hak masing-masing.

Mukadimah jimak di bulan ramadhan

Saya dan isteri telah bercumbuan & bercium (dalam keadaan tanpa seurat benang/siang/1 hari), pada masa yang sama, saya menggeselkan kemaluan (tidak memasukkan zakar ke dalam faraj) dengan isteri tetapi tidak keluar mani.

Soalan:

Apakah hukumnya atas perbuatan kami?

Jawapan:

Bercumbuan dan sebagainya (mukadimah jimak) pada waktu siang Ramadan makruh kerana dikhuatiri akan menyebabkan rosaknya puasa, boleh membawa mudarat seperti menaikkan nafsu dan boleh membawa kepada persetubuhan di siang hari Ramadhan.

Soalan:

Adakah puasa kami terbatal dan dikenakan kaffarah puasa?

Jawapan:

Ia tidak membatalkan puasa. Jika mencium dan mencumbui menyebabkan keluarnya mani, maka dia berdosa dan puasanya batal, walaupun demikian wajib baginya terus menahan diri daripada makan dan minum serta diwajibkan pula baginya mengqadha puasa tersebut.

Melakukan perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa akan tetapi adalah lebih elok jika ia tidak dilakukan pada siang hari di bulan Ramadhan demi menjaga daripada dikenakan kaffarah puasa, iaitu bagi pasangan suami isteri yang membatalkan puasa dengan bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan diwajibkan kaffarah ke atas suami seperti berikut :-

1-Memerdekakan seorang hamba. Jika tidak mampu,

2- Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu,

3- Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan kadar secupak seorang.