admin

Penggunaan patung combat dummy dalam seni bela diri

Soalan:

Hukum penggunaan patung combat dummy dalam seni bela diri

Saya baru menceburi bidang seni bela diri jiu jitsu yg menggunakan banyak teknik kunci anggota atau “grappling”. Saya ada membeli sebuah patung grappling yang cukup kaki dan tangan serta kepala yg saya gunakan untuk berlatih seni jiu jitsu. Kepala patung ini flat, dan tiada rupa manusia seperti hidung, telinga dan mata. Saya ingin tahu apa hukum saya menyimpan serta menggunakan patung ini di rumah.

Saya harap ustaz paham yang saya hanya menyifatkan patung ini sebagai alat untuk saya berlatih dan tidak ada terlintas untuk menjadikannya hiasan atau barang yg dipuja.

Saya bertanya kpd sheikh yasir qadhi dan beliau menyatakan tiada masalah utk menggunakannya kerana patung ini tidak cukup sifat serta terang terangan digunakan sekadar barang bagi tujuan latihan.

Harap tuan boleh memberi penjelasan yg bernas. Kerana pada pendapat saya, sebab kenapa Rasulullah SAW membenarkan saidatina Aishah R.A memiliki patung kerana patung itu hanya mainan, yg penting di sini adalah tujuan dan kegunaan patung itu sebagai sekadar mainan. Jadi tidak ada bezanya jika menjadikan patung yang bertujuan dijadikan sebagai alat latihan bela diri atau latihan dalam bidang medikal.

Jawapan:

Telah disepakati oleh sekalian ulama bahawa haram menyimpan patung (yang berupa makhluk bernyawa) jika tujuannya adalah untuk penyembahan dan pemujaan, kerana ia adalah rijs (kotoran) yang disebut Allah dalam firmanNya;

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Yang bermaksud, Jauhilah rijs (kotoran), iaitu berhala-berhala, dan jauhilah perkataan dusta (Surah al-Haj, ayat 30).

Jika tujuan menyimpannya bukan untuk sembahan atau pemujaan, ia turut diharamkan jika mempunyai ciri-ciri berikut:

 1. Patung itu sempurna anggota-anggotanya.
 2. Tidak ada keperluan untuk membuat atau menyimpannya.
 3. Dibuat dengan bahan yang boleh kekal dalam tempoh yang lama seperti kayu, logam atau batu.

Merujuk kepada ciri-ciri di atas, dikecualikan daripada hukum haram tersebut patung-patung berikut;

 1. Patung yang tidak sempurna, iaitu patung yang berbentuk separuh badan, atau yang kurang anggotanya sekira-kira jika diandaikan patung itu makhluk hidup, ia tidak akan dapat hidup tanpa anggota itu (seperti patung yang tidak berkepala dan sebagainya). Patung jenis ini tidak haram, namun makruh. Menurut mazhab Maliki; diharuskan patung yang berlubang yang menghalang hidup (jika diandaikan ia hidup) sekalipun lubang itu kecil. Mazhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan lubang itu besar.
 2. Dibolehkan patung yang dibuat untuk suatu maslahah seperti sebagai permainan kanak-kanak perempuan (untuk pendidikan mereka) atau sebagai alat bantuan dalam pembelajaran, kerana Nabi s.a.w tidak melarang ‘Aisyah rha ketika melihat dia bermain dengan patung kanak-kanak perempuan bersama rakan-rakan perempuannya (*ketika mula tinggal dengan Nabi s.a.w, ‘Aisyah rha baru berusia 9 tahun), sebagaimana yang diceritakan oleh hadis dalam Soheh al-Bukhari dan Muslim. Para ulamak menjelaskan illah (sebabnya), iaitu; patung permainan itu dibolehkan sebagai latihan atau bimbingan bagi kanak-kanak perempuan untuk masa depannya.
 3. Sekiranya patung itu dibuat daripada bahan yang tidak kekal lama seperti dibuat daripada manisan atau tepung, sebahagian ulamak mazhab Maliki mengharuskannya. Antaranya Ibnu al-Faraj al-Maliki dan Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya (Tafsir al-Qurtubi; surah Saba’, ayat 13)”

Kesimpulan; pada dasarnya, patung yang berupa makhluk bernyawa (yakni manusia atau haiwan) -jika memenuhi ciri-ciri di atas- adalah dilarang oleh syariat Islam sekalipun tidak dijadikan sembahan kerana hadis-hadis Nabi s.a.w yang melarangnya bersifat umum.

Solat bagi pelaut yang tinggal atas kapal selama 6 bulan

Soalan:

Seorang pelaut yang tinggal atas kapal selama 6 bulan. Kapal tersebut tidak tinggal di satu tempat. Malah belayar dari semasa ke semasa dan dari satu tempat ke destinasi yang melebihi dua marhalah.

Adakah kapal dikira tempat tinggal dalam konteks ini atau kenderaan yang membolehkan pelaut melakukan jamak dan qasar sepanjang 6 bulan di atas kapal.

Jawapan:

Sepanjang tempoh perjalanan di atas kapal, seseorang boleh melakukan solat secara jamak dan qasar.

Manakala apabila sampai ke destinasi maka hukum jamak dan qasar adalah tertakluk kepada status seseorang itu, sama ada dikira bermukim atau bermusafir.

Menurut Mazhab Syafie, sekiranya seseorang berniat untuk menetap di satu-satu tempat selama empat hari empat malam, maka dia dikira bermukim di tempat tersebut, dan terhentilah segala hukum-hakam musafir. Dengan itu, dia tidak lagi boleh mengambil rukhsah jamak dan qasar solat.

Sekiranya tempoh berada di pelabuhan adalah dua minggu, maka dia sudah dikira melebihi tempoh musafir dan tidak lagi berhak mengambil rukhsah jamak dan qasar menurut Mazhab Syafie.

Tetapi sekiranya tempoh perhentian di sana adalah kurang daripada empat hari empat malam, dia masih boleh mengambil ruhksah untuk melakukan jamak dan qasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menggugurkan kandungan kerana faktor usia

Soalan:

Isteri saya berumur 46 tahun dan telah mengandung 9 minggu. Oleh sebab usia yang lanjut (40 an) dan mengidap darah tinggi, doctor ada menerangkan risiko kalau mengandung di usia 40 an.

Oleh sebab risaukan risiko tinggi ini, apa hukum kalau kami menggugurkan kandungan tersebut?

Jawapan:

Kewujudan bahaya itu hendaklah mendapat pengesahan doktor pakar beragama Islam.

Peringkat dan hukum pengguguran janin

 1. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara satu hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan kedua-dua suami isteri.
 2. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu.
 3. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah haram kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk. Kewujudan bahaya itu hendaklah mendapat pengesahan doktor pakar beragama Islam.

 

 

 

 

Hukum pembahagian daging qurban kepada golongan non-muslim

Soalan:

Berkenaan dengan hukum pembahagian daging qurban kepada golongan non-muslim, wujud perbezaan pandangan dalam kalangan empat mazhab (ada yang mengatakan harus, ada makruh dan ada yang mengatakan haram), apa pandangan DatoˈMufti berkenaan dengan perkara ini?

Jawapan:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2013-1434H yang bersidang pada 03 Julai 2013 bersamaan 24 Sya’ban 1434H telah memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Kali Ke-66 bertarikh 25 November 2004:

Tidak harus mengagih dan memberi makan daging qurban kepada orang bukan Islam.

Berpegang kepada mazhab Shafi’e tanpa menolak mazhab yang lain apabila terdapat maslahah.

Hukum Wanita Menyusukan Anak Angkat

Soalan:

Apakah hukum wanita menyusukan anak angkat

Jawapan:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2012-1434H yang bersidang pada 11-13 Disember 2012 bersamaan 27-29 Muharram 1434H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan seperti berikut :

 1. Islam menggalakkan setiap ibu yang melahirkan anak untuk menyusukan sendiri bayi mereka dengan susu ibu sehingga mencapai usia dua tahun, sekiranya mereka mampu berbuat demikian. Namun begitu, Islam juga membenarkan wanita yang tidak melahirkan anak tetapi mengambil anak angkat, untuk menyusukan sendiri anak tersebut dengan bantuan rawatan perubatan.
 2. Penegasan ini adalah berdasarkan pandangan Jumhur fuqaha’yang tidak mensyaratkan seseorang wanita itu mesti hamil terlebih dahulu untuk menyusukan anak sepertimana pandangan Mazhab Hanbali, Syafie dan Hanafi yang menyatakan bahawa seorang perempuan yang hendak menyusukan seorang anak, tidak disyaratkan mempunyai suami yang menyetubuhinya.
 3. Sehubungan itu, adalah diputuskan bahawa menggunakan ubat atau suntikan untuk merangsang pengeluaran susu badan adalah harus dengan syarat ianya seorang wanita yang telah mencapai umur baligh sama ada telah berkahwin ataupun sebaliknya dan ubat atau hormon yang digunakan tersebut tidak mengandungi sebarang unsur-unsur najis atau mudharat. Keharusan ini tidak tertakluk bagi seorang lelaki yang berubah menjadi wanita melalui pertukaran jantina.
 4. Jumhur fuqaha’juga bersepakat bahawa terdapat dua kaedah penyusuan bagi menjadikan bayi tersebut mahram dengan sebab susuan, iaitu penyusuan secara langsung dari payudara dan penyusuan secara tidak langsung seperti menggunakan tiub, botol susu dan sebagainya. Sehubungan itu, bagi wanita yang menggunakan alat sokongan atau alat bantuan sebagai kaedah menyusukan bayi, adalah diputuskan bahawa bayi tersebut sah sebagai anak susuan apabila cukup syarat-syarat penyusuan yang ditetapkan oleh Syarak seperti berikut:

–    bilangan susuan hendaklah dengan lima kali penyusuan;

–     susu yang dihisap mestilah sampai ke perut bayi; dan

–     umur bayi tidak melebihi dua tahun mengikut perkiraan bulan qamariah.

5. Hujah thabitan ini ialah kerana susu ibu tersebut telah menjadi makanan asasi kepada bayi yang menumbuhkan daging dan memanjangkan tulang, sama seperti bayi yang menyusu secara terus daripada payudara. Walau bagaimanapun, sekiranya kaedah yang dilakukan adalah dengan cara menyuntik susu melalui qubul atau dubur, menitik susu ke dalam mata, telinga atau di tempat luka tubuh badan, maka bayi tersebut tidak sah sebagai anak susuan.

6. Adalah diputuskan juga bahawa seorang wanita beragama Islam tidak dilarang untuk menyusukan bayi bukan Islam dan begitu juga seorang bayi beragama Islam boleh menyusu kepada wanita bukan Islam kerana tidak ada nas syarak yang melarangnya. Penyusuan tersebut tidak memberi kesan kepada aqidah dan agama bayi yang disusukan tersebut.

 1. Manakala susu ibu yang bercampur dengan bahan-bahan lain adalah sama seperti susu ibu yang tidak bercampur dengan makanan, minuman atau lainnya sepertimana pendapat yang rajih daripada ulama’ mazhab Shafie dan Hanbali, kerana untuk thabit menjadi anak susuan ialah perlu memenuhi syarat-syarat penyusuan yang ditetapkan oleh Syarak.
 2. Bagi seorang lelaki yang mengahwini wanita yang menyusukan bayi angkat dan bayi tersebut telah thabit menjadi anak susuan, maka adalah diputuskan bahawa lelaki yang menjadi suami kepada wanita berkenaan adalah menjadi mahram kepada anak susuan tersebut.

Cerai ta’lik

Soalan:

Pada 24.12.15 saya dan suami telah bertengkar dan suami ada memberi lafaz ta’liq berbunyi jika kau keluar rumah malam ni pergi rumah mak kau jatuh talak 3. Pada ketika itu saya tidak keluar pergi kemana-mana sebaliknya saya menangis dan memohon maaf kepada suami.

Dan tiada lagi pergaduhan selepas itu. Pada 28.11.16 suami telah memfailkan pengesahan ini di pejabat agama Daerah Jelebu, dan telah mendapati ta’liq yg diberi adalah sah. Dan mahkamah mensabitkan talak 3. Kini saya membuat rayuan pada Mahkamah Tinggi Syariah di Seremban berkenaan kes ini. Saya tidak mengambil mana-mana peguam kerana saya tidak mampu akan tetapi saya akan mengemukakan dokumen yang diminta oleh pihak mahkamah kerana saya dan suami tidak mahu bercerai.

Saya berharap pihak tuan/puan mampu memberikan jawapan sebagai rujukan saya,kerjasama tuan/puan amat saya hargai..

Jawapan:

lafaz ta’liq suami berbunyi jika kau keluar rumah malam ni pergi rumah mak kau jatuh talak 3..pada ketika itu saya tidak keluar pergi kemana-mana.

Jika isteri tetap keluar dari rumah pada malam tersebut setelah memahami ucapan yang dibuat oleh suaminya maka jatuhlah talak ke atasnya.

Tetapi ada lafaz tambahan “malam ni” dalam lafaz yang diucapkan oleh suami dan “isteri tidak keluar pada malam tersebut”, maka jika isteri keluar dari rumah pada esok hari, lusa atau sebagainya maka tidaklah jatuh talak ke atasnya. Walau bagaimanapun, pasangan dinasihatkan agar membuat pengaduan di Mahkamah Syariah bagi mendapatkan pengesahannya.

 

Rakaman azan atau azan radio

Soalan:

Apakah hukumnya masjid /surau mengundangkan azan dari kaset rakaman? Adakah sah atau tidak sah dan mohon penjelasanya beserta dalil. Terima Kasih.

Jawapan :

Azan di dalam Islam adalah ibadah dan mesti dilaksanakan oleh seorang yang sah ibadahnya. Syeikh ‘Athiyah Saqar (bekas pengerusi lajnah fatwa al-Azhar) dalam fatwanya menegaskan; Tidak memadai rakaman azan atau azan radio bagi menggantikan tuntutan melaungkan azan kerana kaum muslimin dituntut agar melaungkan azan apabila masuk waktu solat sebagaimana perintah Nabi s.a.w

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

Yang bermaksud, Apabila masuk waktu solat, hendaklah salah seorang daripada kamu melaungkan azan dan hendaklah menjadi imam orang yang paling tua dalam kalangan kamu.

(Bukhari dan Muslim daripada Malik bin al-Huwairith r.a).

Laungan azan adalah dituntut oleh Syarak untuk dilaksanakan dalam masyarakat Islam. Meninggalkannya adalah makruh (mengikut pandangan yang berkata ia sunat muakkad) atau berdosa (mengikut pandangan yang berkata ia adalah fardhu kifayah). Perlaksanaan azan itu mestilah dengan dilakukan oleh seorang muslim secara langsung.

Maka menjadi kewajipan ke atas kaum muslimin di setiap masjid (atau tempat didirikan solat) untuk menentukan dalam kalangan mereka seorang yang dapat melaksanakan seruan azan dengan baik pada setiap waktu solat sebagaimana yang menjadi amalan yang diwarisi sejak dari zaman Nabi s.a.w hingga hari ini. Tidak memadai dengan mereka hanya memutarkan rakaman azan atau dengan azan radio sahaja.

waterbath dan stunning dalam penyembelihan

Soalan :

Setelah saya baca dan mengkaji mengenai waterbath dan stunning dalam penyembelihan, saya ingin bertanya mengenai ahkam fiqhiyyah dan qawaid fiqhiyyah yang digunakan dalam menetap hukum harus dalam penyembelihan menggunakan kaedah tersebut. Ini kerana saya hanya dapat tahu ianya harus tanpa ada huraian tentang cara ijtihad dalam masalah tersebut.

Jawapan :

Hukum Mengenai Stunning Haiwan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 29 Sept 2005 telah membincangkan Hukum Mengenai Stunning Haiwan. Muzakarah telah memutuskan bahawa:

 1. Kaedah stunning jenis Petetrative Captive Bolt dan Non Penetrative Captive Bolt (Mushroom Head Gun) adalah haram dan tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan kematian haiwan.

 

 1. Hanya kaedah Kejutan Elektrik (Electrical Stunning) sahaja dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  • Stunner yang digunakan adalah jenis kejutan di kepala sahaja (head only stunner)
  • Kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal (tidak boleh melebihi had yang ditetapkan) iaitu antara 0.75 ampere untuk kambing, 2.0 ampere untuk lembu dan tempoh masa aliran elektrik ialah antara 3-6 saat; dan
  • Perlu dikawalselia oleh petugas muslim yang bertauliah.
 2. Kaedah Waterbath Stunning untuk ayam dan itik (poultry) adalah diharuskan dengan syarat;
  • Kekuatan arus elektrik adalah dikawal supaya tidak mematikan haiwan; dan
  • Perlu dikawalselia oleh petugas muslim yang bertauliah.
 3. Penggunaan dadah dan karbon dioksida dalam prosedur sembelihan adalah diharuskan dengan syarat tidak menyeksa atau mematikan haiwan tersebut.

Dalil Dan Hujah Antara dalil yang digunakan dalam menangani isu ini ialah

Firman Allah S.W.T dalam surah al-Maidah ayat 3 :

Maksudnya : “Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya)” (Surah al-Maidah : 3)

Hadith:-

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

Maksudnya: Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya berbuat baik atas setiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh, bunuhlah secara baik. Apabila kamu menyembelih haiwan, sembelihlah dengan cara yang baik, maka hendaklah kamu menajamkan pisaunya dan merehatkan sembelihannya (dengan mempercepatkan) sembelihan. – (Muslim)

 

Hadith:-

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ

Maksudnya: Sesuatu yang boleh menumpahkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah, bukan menggunakan gigi/taring dan kuku. (HR. Muslim)

 

Pandangan Ulama’ dan Badan Islami mengenai Isu Penggunaan Stunning:-

 1. Ketetapan Majma’ al-fiqh al-Islami (Islamic Fiqh Academy) Haiwan yang disembelih secara syarak selepas dikenakan kejutan adalah harus dimakan sekiranya haiwan itu masih hidup sebelum disembelih. Penggunaan stunning hendaklah mengikut syarat-syarat berikut iaitu
 • Kedua-dua elektrok perlu dikenakan di kedua-dua belah kepala di antara mata dan telinga atau di tengah-tengah dahi.
 • Voltage hendaklah antara 100-400 volt.
 • Kekuatan arus elektrik ialah antara 0.75 dan 1.0 bagi kambing, antara 2.0 dan 2.5 bagi lembu.
 • Arus elektrik hendaklah dialirkan dalam tempoh 3 hingga 6 saat. Penggunaan Penetrative Capative Bolt dan Pneumatic Captive Bolt Gun adalah tidak harus. Electrical stunning (waterbath) adalah tidak harus kerana kadar kematian sebelum sembelihan dilakukan adalah tinggi. Menggunakan kejutan gas karbon dioksida atau Mushroom Head Gun tidak haram kerana tidak membawa kematian sebelum disembelih.

 

 1. Fatwa al-Azhar:-

Universiti al-Azhar telah melantik jawatankuasa khas untuk membuat keputusan tentang kaedah ini. Keputusannya ialah:

“Negara Islam yang melaksanakan kaedah moden dalam sembelihan tiada larangan dalam agama. Ianya halal selagi kaedah baru itu bersih dan menyebabkan pendarahan. Sekiranya cara ini lebih cepat dan tepat kaedah tersebut adalah bertepatan dengan ihsan yang di anjurkan oleh Rasulullah s.a.w”.

 • Ketetapan Arab Gulf Cooperation Council’s (GCC) GCC telah mengeluarkan standard halal yang digunakan untuk negara Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan UAE. Standard tersebut ialah :

 

 • Tidak dibenarkan memukul kepala haiwan atau menggunakan kaedah lain yang seumpamanya.

 

 • Binatang hendaklah masih dalam keadaan hidup ketika dikenakan Electrical Stunning bagi memenuhi syarat sah sembelihan. Sekiranya ia mati sebelum disembelih ia dikira dalam golongan al-mauquzah dan tidak halal dimakan.
 1. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhayli

Tidak ada larangan menggunakan apa-apa cara untuk melemahkan haiwan ketika hendak disembelih tetapi dengan syarat tidak menyeksanya. Islam membenarkan pengunaan dadah sebelum disembelih sekiranya ia tidak mematikan haiwan tersebut. Penggunaan karbon dioksida juga dibolehkan asalkan tidak menyakiti haiwan tersebut. Penggunaan CBP, benda berat, aliran elektrik dan sebagainya tidak dibenarkan kerana menyeksa haiwan tersebut. Tetapi haiwan tersebut boleh dimakan selepas disembelih jika ia masih mempunyai hayat mustaqirrah.

Kaedah stunning Penetrative Captive Bolt dan Non Penetrative Captive Bolt (Mushroom Head Gun) adalah haram dan tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan kematian haiwan. Hanya kaedah Kejutan Elektrik (Electrical Stunning) sahaja dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut : · Stunner yang digunakan adalah jenis kejutan di kepala sahaja. · Kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal (tidak boleh melebihi had yang ditetapkan) iaitu antara 0.75 ampere untuk kambing, 2.0 ampere untuk lembu dan tempoh masa aliran elektrik ialah antara 3 hingga 6 saat. · Perlu dikawal selia oleh petugas muslim yang bertauliah.

Kaedah Waterbath Stunning untuk ayam dan itik adalah diharuskan dengan syarat : · Kekuatan arus elektrik adalah dikawal supaya tidak mematikan haiwan. · Perlu dikawalselia oleh petugas muslim yang bertauliah. · Penggunaan dadah dan karbon dioksida dalam prosedur sembelihan adalah diharuskan dengan syarat tidak menyeksa atau mematikan haiwan tersebut.

Rumusan Daripada analisis yang telah dilakukan dapatlah dirumuskan bahawa penggunaan stunning diharuskan tetapi mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi moden pada hari ini juga perlulah selari dengan tuntutan syarak. Sebagai seorang muslim kita perlulah mencari makanan dan segala keperluan hidup berasaskan sumber-sumber yang halal lebih-lebih lagi dalam permasalahan daging halal. Ini kerana negara kita juga tidak terkecuali dalam mengimport daging dari negara-negara barat.

 

(Sumber kertas Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali ke 70, tahun 2005)

Hukum viral maklumat / berita

Soalan:

Apakah hukum maklumat/berita?

Jawapan:

Maklumat / berita boleh diklasifikasi kepada tiga

Pertama, berita daripada seorang yang jujur, harus diterima.

Kedua, berita daripada seorang pendusta, mesti ditolak.

Ketiga, berita daripada seorang yang fasik, perlukan penelitian akan kebenarannya.

 Firman Allah, Yang bermaksud, Wahai orang-orang Yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah kebenarannya (kerana dikhuatiri) kamu akan menimpakan kepada suatu kaum (perkara yang tidak diingini) dengan sebab kejahilan kamu sehingga menyebabkan kamu menjadi orang yang menyesal atas apa yang kamu telah lakukan. (Surah al-Hujurat: 6)

Adalah dilarang dan tidak boleh menerima berita daripada seseorang yang tidak diketahui keperibadiannya kerana kemungkinan fasiknya sangat jelas. Selain sikap waspada dan tidak mudah percaya begitu saja terhadap sebuah informasi yang datang daripada seorang fasik, Allah juga mengingatkan sesiapapun agar tidak menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya sebelum jelas kedudukannya.

Allah swt berfirman, Yang bermaksud, Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Surah Qaaf: 18).

Justeru, bagi menghapuskan penyebaran maklumat tidak tepat, pengguna media sosial perlu memastikan kesahihan sesuatu maklumat itu sebelum disebarkan kepada orang ramai. Kesahihan maklumat boleh diperoleh dengan mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa, menghubungi sumber berita, menunggu kenyataan rasmi kerajaan dan menyemak laman web rasmi yang berkaitan. Langkah ini perlu diambil bagi menyekat dan seterusnya menghapuskan penyebaran maklumat palsu.

Wajib bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri daripada menyebarkan berita-berita buruk terutama berita-berita yang memberi aib kepada orang lain dan haram hukumnya berbuat demikian. Terutama sekali berkaitan agama, hukum hakam atau hadis-hadis yang belum tentu sahih atau tepat. Al-quran telah memberi petunjuk dan panduan agar sesuatu berita itu terlebih dahulu diselidik. Berita dan perkara yang berkaitan dengan dasar dan pemerintahan sama ada berita yang menggembirakan atau yang menakutkan, maka kembalikan ia kepada ulil amri untuk disahkan.

Allah berfirman Yang bermaksud, Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka terus menghebah-hebahkannya; padahal kalau mereka mengembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada Ulil-Amri (orang-orang yang berkuasa) antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya daripada mereka; dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, tentulah kamu menuruti syaitan kecuali sedikit sahaja (iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya dalam kalangan antara kamu). (Surah an-Nisaa: 83)

Sebagai masyarakat berilmu, beragama dan berfikiran terbuka, mereka boleh menghentikan viral berita jika didapati sudah ditokok tambah dengan maklumat tidak betul, menghentikan penyebaran perkara yang bermatlamat mengaibkan individu lain, merosakkan integriti kerana ia boleh membawa perpecahan masyarakat. Tiada manfaat dan kebaikan jika ledakan maklumat berunsur fitnah dan hasutan bagi tujuan berbalah sesama sendiri. Rakyat perlu belajar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, berintegriti serta amanah kepada maklumat atau bahan yang disebarkan.